Certifikáty a ocenění

Společnost ENERGOFOREST je od roku 2010 certifikována certifikační autoritou společností SGS Czech Republic, s.r.o. a je držitelem těchto certifikátů: SGS-PEFC/COC-1068, SGSCH-COC-007438, ISO 9001:2008 (info.fsc.org a www.pefc.cz)

Certifikace společnosti ENERGOFOREST s.r.o.

ČEKIA Stability Award - Excellent 2013 ČEKIA Stability Award - Excellent 2013 Certificate C-o-C PEFC (SGS/PEFC/COC) Certifikát: SGS-PEFC/COC-1068 Certificate C-o-C FSC (SGS-COC) Certifikát: SGSCH-COC-007438 Certifikát ISO 9001:2008 Certifikát: ISO 9001:2008 Vodafone Firma roku 2012 Vodafone Firma roku 2012 Licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře Licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře Licence kvalifikovaného dodavatele Licence kvalifikovaného dodavatele Licence reprodukční materiál Licence reprodukční materiál Oprávnění k vystavení rostlinolékařských pasů Oprávnění k vystavení rostlinolékařských pasů
Účast v profesních sdruženích

Společnost ENERGOFOREST je aktivním členem Sdružení dřevozpracujících podniků v České republice, www.sdpcr.cz a je zakládajícím členem Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká republika – Demokratická republika Kongo, www.tchecongo.cz
Výroční zprávy

Výroční zprávy, účetní uzávěrky, zakladatelské dokumenty, notářské zápisy, smlouvy, podpisové vzory a ostatní dokumenty naleznete zde (sbírka listin na stránkách Justice.cz).

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011